Menú InicioNoticiasCompeticionesGaleríaContacto

Campeonato Adarve

19/07/2017Volver

24 HORAS DE TIRO CON ARCO

24 HORAS DE TIRO CON ARCO facebook twitter

Estimad@s Arqueir@s

Os proximos dias 29 e 30 de xulio organizamos nas nosas instalacións , en As Pontes as 24 horas de Tiro con Arco, donde o importante e participar e disfrutar coa compañía dos asistentes, arqueiro@ e acompañantes. Na opinión de que entendedes esta competición e o seu espiritu o Club Silex vos invita a participar na mesma. Vos achegamos convocatoria e formulario de inscrición, Agardando poder contar con todos vos e a espera da vosa resposta, recibide un cordial saúdo

DATA: 29-30 de xulio de 2017

LUGAR: Campo de Tiro Sílex (43.4525°N 7.8622°W) Poboado As Veigas – Rua Mandeo As Pontes

MODALIDADE : Competición de Equipos de arqueir@s Tiro sobre diana Aire Libre

REGULAMENTO :
•Equipos formados por arqueir@s de calquer modalidad de tiro (Arco Recurvo,Composto e Tradicional) ou categoría (Alevín, Infantil, Cadete, Xuvenil, Senior eVeterano).
•Cada equipo estará integrado por 3 a 7 arquer@s , so podera integrar un arqueirode composto si o equipo esta formado por 3 ou 4 arqueir@s , si o equipo estaformado por 5 ou mais arqueiros podera integrar un maximo de 2 arqueir@s decomposto; o equipo no que participe un arqueiro Infantil o Alevín , tera unhabonificación de 15 puntos en cada unha das series que o arqueir@ infantil oualevin dispute (coa intención de fomentar e favorecer a participación dosarqueir@s infantis e alevíns)
•Os arqueiros que non teñan equipo pero queiran participar a organización llesasignara un equipo.
•Cada Equipo estará sempre representado por un arqueiro en liña de tiro. Cadaserie so podera tirala un arqueir@ por equipo, non podendo competir dousarqueiros do mesmo equipo ao mesmo tempo nin na mesma serie.
•Durante o Torneo disputaranse varias probas sorpresa, con trofeo sabroso
•Uniformidade: Todolos arqueri@s dun equipo deberán levar a mismauniformidade.
•Cada serie constara de 36 frechas.
•Todos los arqueros deberán tirar polo menos 2 series completas de 36 frechas adistintas distancias, salvo accidente ou lesión, con excepción dos arquear@salevín ou infantil que so quedan obligados a tirar polo menos 2 series a calqueiradistancia durante todo o torneo

CLASIFICACION :
•Equipos: por puntuación total, trofeo os tres primeiros
•Individual: (Según Regulamento)mellor serie de 36 flechas en cadadistancia .
Trofeo Alevin e Infantil ó primeiro de cada categoría.

INSCRIPCION : 30 euros por cada un dos integrantes do equipo e acompañantes. A inscripción incluirá:
•Cea do Sabado
•Almorzo do Domingo
•Xantar do Domingo
Os abonos faránse na conta do Clube Sílex no NCG Banco de As Pontes ccc 2080 5200 3830 4000 3663 No caso de superar as inscripcións a capacidade da liña de tiro recuriráse á data de recepción da inscripción A data limite para a recepción das inscricións é o 24.07.17 As inscricións as podedes dirixir por correo electrónico ó seguinte enderezo: arcosilex@arcosilex.org

HORARIO : Sábado, 29 de xulio de 2017

13.00 h Recepción de arqueiros Entrega de dorsais Adestramentos

13:40 h Final dos adestramentos

14:00 h Inicio 24 Horas Tiro con Arco

21:00 h Cea para os asistentes

HORARIO: Domingo, 30 de xulio de 2017

8:00 h Almorzo para os asistentes

14:00 h Remate 24 Horas de Tiro con Arco.

14:30 h Xantar para os asistentes

Horarios
Sin establecer
Inscripción Resultados